Triệu Phú Hay Tỷ Phú – Trieu Phu Hay Ty Phu 1.1.9 APK with MOD


Triu Ph Hay T Ph – Trieu Phu Hay Ty Phu APK with MOD

Triệu Phú Hay Tỷ Phú – Trieu Phu Hay Ty Phu APK Download with MOD Free

Triệu Phú Hay Tỷ Phú – Trieu Phu Hay Ty Phu Android Game Download Free with apk and mod file includes unlimited money and coins, All Latest apk file of Triệu Phú Hay Tỷ Phú – Trieu Phu Hay Ty Phu updated.

( )

Game Triệu Phú Hay Tỷ Phú – Trieu Phu Hay Ty Phu
Category Trivia
Users Vote
Requires

Triệu Phú Hay Tỷ Phú – Trieu Phu Hay Ty Phu – Chào mừng các bạn đến với trò chơi trí tuệ: Triệu Phú Hay Tỷ Phú.

Trò chơi với hai mode chơi hấp dẫn:

1 – Triệu Phú: Bạn cần chiến thắng 14 câu hỏi để chiến thắng mức thưởng 100 triệu và trở thành triệu phú trí tuệ.

2 – Tỷ Phú: Trận chiến với những câu hỏi khó khăn hơn rất nhiều. Nhưng phần thưởng của nó lại vô cùng hấp dẫn: 1 tỷ đồng.

CHÚ Ý: Tất cả các mức thưởng trong trò chơi không có giá trị thật ngoài thực tế. Trò chơi giúp cho bạn nâng cao trí tuệ bằng cách chinh phục những câu hỏi hóc búa.

Nếu bạn yêu thích trò chơi và chất lượng của sản phẩm. Hãy gửi cho chúng tôi những lời bình luận của các bạn.

Chúc các bạn vui vẻ.
Welcome to intellectual games: Millionaire Or Billionaire.

Game with two play modes attractive:

1 – Millionaire: You need to win 14 questions to win bonus of 100 million and become a millionaire wisdom.

2 – Billionaire: The battle with the more difficult question a lot. But the rewards of it extremely attractive: 1 billion.

NOTE: All bonus levels in the game have no real value outside of reality. The game helps you improve intelligence by conquering the conundrum.

If you love the game and the quality of the product. Please send us your comments to you.

Having fun.
Sửa lỗi

Triệu Phú Hay Tỷ Phú – Trieu Phu Hay Ty Phu Screenshot

Triệu Phú Hay Tỷ Phú - Trieu Phu Hay Ty Phu  screenshots 1

ID Installed

com.niceteen.games.tphtp

100,000+

Rating |

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *